مقالات عمومی در دسته گل ها

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها
تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

گل از اجزاء مختلفی از جمله گلبرگ، کاسبرگ، پرچم، مادگی، غنچه، گرد و شهد گل تشکیل شده است که هر یک وظیفه ای دارند.
گل برگ چیست؟

تعریف گلبرگ: برگ های براقی هستند که رنگ، شکل و تعداد گلبرگ ها در گل های گوناگون متفاوت است.

کاسبرگ ها برگ های بسیار کوچک سبز رنگی هستند که در زیر گلبرگ ها قرار دارند و تا وقتی که گل به صورت غنچه است از آن محافظت می کنند.

پرچم ها در وسط گل قرار دارند و به صورت میله های باریکی هستند که سر آن ها برجسته است. مادگی، برگ های پهن و باریکی هستند که به سمت بیرون از ساقه رشد می کنند و وظیفه آن ها غذاسازی به وسیله فتوستنز است، مادگی شامل کلاله، میله، تخمدان و تخمک گیاه است. گرده پودری است که روی پرچم قرار دارد و از آن جا به مادگی منتقل می شود تا دانه تشکیل شود.

شهد، بسیاری از گل ها شیره شیرینی به نام شهد تولید می کنند و شهد گل ها به عنوان شیرینی و تغذیه برای بعضی از حشرات مثل زنبورهای عسل مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد گلبرگ های گل های مختلف متفاوت است و با توجه به نوع گیاه و شرایط و عوامل تحت تاثیر می تواند متفاوت باشد. دسته بندی گل ها بر اساس گلبرگ به صورت پیوسته گلبرگان، بی گلبرگان و جدا گلبرگان است. همچنین تعداد گلبرگ گل ها به تک لپه ای و دو لپه ای بودن آن ها نیز بستگی دارد.

تعداد گلبرگ های گل های مختلف چگونه است؟

تعداد گلبرگ های گل های مختلف با یکدیگر متفاوت است و همین طور تعداد گلبرگ ها، بستگی به نوع گل و گیاه و شرایط و عواملی که در آن قرار دارد می باشد. همان طور که می دانید هر گل شامل قسمت هایی می باشد و قسمت هایی دارد که گلبرگ گل یکی از این قسمت ها می باشد.

گل ها دارای ساقه، ریشه، برگ و قسمت های دیگه ای هم می باشند که در این جا می خواهیم تعداد گلبرگ های گل های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم. دومین قسمت از حلقه ی گل ها از بخشی به نام گلبرگ تشکیل شده است. در گلبرگ ها پهنک و ناخنک که باریک تر و در قسمت زیری هست قابل مشاهده و تشخیص دادن می باشد. قسمت ناخنک گلبرگ گل را به نهنج اتصال می دهد. همچنین پهنک ممکن است به شکل های دندانه دار، ریشک دار، صاف و یا لپ دار باشد.

در بررسی تعداد گلبرگ های گل های مختلف متوجه می شویم که در قاعده هر گلبرگ ماده ی شیرینی است که با ترشح آن حشرات از آن استفاده می کنند و طالب آن هستند. گلبرگ های گل ها ممکن است در بعضی مواقع تغییر شکل دهند.

طبق تحقیقاتی که درمورد تعداد گلبرگ های گل ها شد در یک دسته بندی قدیمی برای گیاهان که در گیاه شناسی صورت گرفت آن ها را به سه دسته بی گلبرگان، پیوسته گلبرگان و جدا گلبرگان تقسیم بندی کرده اند که جزء گل های دو لپه ای به شمار می روند. در این تقسیم بندی گیاهانی که دارای گلبرگ های به هم پیوسته هستند مثل گل نرگس پیوسته گلبرگان می گویند. همچنین طبق این تقسیم بندی آن هایی که گلبرگ ندارند و بدون گلبرگ اند را بی گلبرگان و در پایان آن دسته از گلبرگ هایی که گلبرگ هایشان از هم جدا و با فاصله اند جدا گلبرگان می گویند.

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

تعداد گلبرگ های گل های مختلف از حیث های متفاوت مانند رنگ، اندازه، تعداد، جدا یا پیوسته بودن با هم فرق می کند. به طور مثال تعداد گلبرگ های گل لاله 3 گلبرگ است، گل اطلسی 5 گلبرگ دارد، گل گلایل از 6 گلبرگ تشکیل شده است و … .

در بررسی تعداد گلبرگ های گل های مختلف به این نتیجه می رسیم که گل هایی گه دارای 3 گلبرگ هستند با گل هایی که دارای 6 گلبرگ اند خصوصیات و ویژگی های یکسان و مشترکی دارند. همین طور گل هایی که دارای 4 و 5 گلبرگ هستند نیز ویژگی و خصوصیات نزدیک و شبیه به هم دارند.

تعداد گلبرگ های هر گل به تک لپه ای یا دولپه ای بودن آن نیز بستگی دارد. اگر بخواهیم به تفاوت گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای بپردازیم می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

1) ویژگی تک لپه ای ها: در بررسی تعداد گلبرگ های گل های مختلف به تک لپه ای ها می رسیم. این گیاهان که در واقع به آن ها نهان دانگان می گویند تنها دارای یک لپه هستند، ریشه آن ها معمولا به صورت افشان است و پیاز دارند، ساقه ی تک لپه ای ها معمولا بدون انشعاب است، در این گیاهان برگ ها دارای دمبرگ نیستند، پهنک در این نوع معمولا کشیده است و رگبرگ های موازی دارد، تعداد گلبرگ ها در گیاهان تک لپه ای معمولا 3 یا مضربی از 3 است.

مثال هایی برای تک لپه ای ها: گل لاله، گل سنبل، گل اختر، گل زنبق، زعفران و …..

2) ویژگی دو لپه ای ها: این گیاهان که در واقع به آن ها نهان دانگان می گویند دارای دو لپه هستند، معمولا ریشه آن به صورت راست است، ساقه ی دو لپه ای ها معمولا منشعب است، برگ های این نوع دارای فراوانی گونه می باشد و معمولا غیر موازی هستند، تعداد گلبرگ های این نوع 2 یا 5 عدد یا مضربی این عددها می باشد.

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

مثال هایی برای دو لپه ای ها: دو لپه ها همانطور که گفته شد دارای سه گروه می باشند:

بی گلبرگان: مانند بید، بلوط، فندق

جدا گلبرگان: مانند شب بو، باقلا، خشخاش، گل سرخ

پیوسته گلبرگان: مانند گل میمون، گل گاو زبان
تعداد گلبرگ های گل های مختلف ( تعداد گلبرگ های 10 گل رایج)1) تعداد گلبرگ های گل آفتاب گردان:

در بررسی تعداد گلبرگ های گل های مختلف به گل آفتاب گردان می پردازیم. تعداد گل برگ های گل آفتاب گردان همیشه عضوی از سری فیبوناتچی را شامل می شوند. تعداد گلبرگ های گل آفتابگردان معمولا به تعداد 21، 34 و 55 دیده می شود.

3) تعداد گلبرگ های گل رز:

در بررسی تعداد گلبرگ های گل ها به گل رز میرسیم. دسته اول شامل رز هایی با شکل گرد هستند که در آن ها لبه گلبرگ مورب است و سه گوش نیست و همین طور از نظر نوع گلبرگ تک ردیفه و تعداد گلبرگ آنها 5 عدد است مانند گل نسترن دسته بعدی رزهایی به شکل لبه شمشیری هستند که در آن ها لبه ی گلبرگ به صورت سه گوش در آمده است و نوع گلبرگ آن پر گلبرگ است که تعداد گلبرگ های آن به بیش از 20 گلبرگ می رسد. اگر به مطالعه بیشتر در مورد گل رز و نحوه تکثیر آن علاقه مند هستید، VIP Shop مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد میدهد

مورد بعدی گل رز که شکل گلبرگ آن موج دار می باشد و سراسر یک گلبرگ موج دار است.این نوع از نظر تعداد گلبرگ نیمه پر گلبرگ میباشد که تعداد گلبرگ های آن بین 6 تا 20 گلبرگ است. به این ترتیب تعداد گلبرگ های گل های مختلف را مورد بحث قرار می دهیم.

4) تعداد گلبرگ های گل شب بو

در بررسی تعداد گلبرگ های گل های مختلف به گل شب بو می رسیم. این گل که به شکل خوشه ای می باشد دارای برگ های باریکی است. این گل دو نوع به نام های پر گلبرگ و کم گلبرگ دارد. تعداد گلبرگ ها در گل های شب بو کم گلبرگ به 4 عدد می رسد و تعداد گلبرهای این گل در نوع پر گلبرگ بین 40 تا 70 گلبرگ می باشد.

5) تعداد گلبرگ های گل مریم

تعداد گلبرگ گل مریم: نمونه های گل مریم که امروزه به شکل تجاری یا خانگی مورد کشت و کار قرار می گیرند حاصل برنامه های دو رگه گیری و اصلاح نژادی این گیاه است و گیاهان وحشی گونه Polianthes tuberosa تعداد گلبرگهای کمتری نسبت به نمونه های اهلی دارد.

ساختار زیرزمینی این گیاه که با نام پیاز خوانده می‌شود ، در واقع ژوخه Tuber می‌باشد که در واقع نوعی ساقه تغییر شکل یافته زیرزمینی است که وظیفه تولید برگ و گل و همچنین تکثیر را بر عهده دارد. ژوخه مادری بعد از گلدهی دیگر توانایی گلدهی مجدد ندارد و این کار را ژوخه های جوانی که در طی فصل رشد از کناره های آن شروع به رشد می کنند انجام می دهند.
گل مریم چند تا گلبرگ دارد؟

برگ های این گیاه به تعداد زیاد به شکل نیزه ای باریک و طویل بوده و به صورت طوقه ای در سطح زمین قرار داشته و از وسط آنها ساقه گلدهنده خارج می شود. واریته هایی از آن ابلق بوده و دارای برگ هایی با خطوط زرد یا طلایی هستند که بسیار جذاب و برای تزیین باغ مناسب است. خوشه گل آن به طول 38-14 سانتی متر و در انتهای ساقه گلدهنده قرار داشته و گلچه های سفید رنگ به صورت جفتی به تعداد حدود 30 جفت متناوب روی بخش انتهایی آن تشکیل می شود. گلبرگ ها به تقریب گوشتی و ستاره ای شکل هستند.
6) تعداد گلبرگ های گل بنفشه

حال نوبت به پاسخ این سوال رسیده که گل بنفشه چند گلبرگ دارد؟ اما در ابتدا میخوهیم در این مقاله از گلفروشی آنلاین VIP Shop توضیح مختصری از گل بنفشه به شما عزایزان ارائه دهیم.

بنفشه گیاهی چندساله است که به صورت یک ساله و دو ساله کشت و کار می شود. گل ها از محور برگ ها به صورت تکی و به ندرت جفتی ظاهر می شود. هر گل دارای 5 گلبرگ بوده که یک گلبرگ مهمیزدار در پایین، دو عدد در بالا قرار دارند گل ها در آخر زمستان یا اوایل تا اواخر بهار به مقدار فراوان ظاهر می شوند.

گلهای آن منفرد، زیبا و به رنگ بنفش ، بندرت سفید یا گلی و معطر است. دمگل‌های دراز گل که از بین دمبرگ‌ها منشاء می‌گیرند، قبل از منتهی شدن به گل، حالت خمیده شبیه عصا پیدا می‌کنند. گل ها خودگش و گرده افشانی به صورت گلهای بسته ( کلیستوگامی ) انجام می شود.

میوه‌های بنفشه پوشینه، کروی، پوشیده از کرک ومحتوی دانه‌هایی به رنگ زرد با لکه‌ای سفید هستند. گلهایی عاری از گلبرگ در بین دمبرگ‌های آن ظاهر می‌شود که همیشه به حالت مخفی درآن باقی می ماند.

در بنفشه فرنگی، گل ها درشت و از پنج گلبرگ نامنظم به رنگ های آبی، سفید، زرد و گاهی بنفش مایل به سیاه تشکیل شده که با لکه هایی از رنگ های دیگر منقوش شده است و گاهی یکی از این رنگ ها به صورت غالب در آمده و تمام گل به آن رنگ دیده می شود. به علت رنگ های بسیار متنوع، منظره زیبایی داشته و از آن به عنوان زمینه در گلکاری استفاده می شود. موارد استفاده از بنفشه شامل تزیین زمین های مرطوب، محل های سایه گیر، تولید عطر در انواع معطر و تهیه دسته گل در انواع دارای دمگل طویل می باشد.

7) تعداد گلبرگ های گل نرگس

گل نرگس گونه‌های مختلفی دارد که تنوع آن‌ها در رنگ، شیپور، تعداد گلبرگ و تعداد گل روی هر ساقه است. ممکن است در یک نرگس، شیپور قدی بلندتر از گلبرگ‌ها داشته باشد، یا روی یک ساقه نرگس چند گل وجود داشته باشد، یا حتی تمام گلبرگ‌های آن زرد باشد.

تمام این ویژگی‌ها بیانگر نوعی خاص از نرگس هستند. اگرچه نگهداری آن‌ها زیاد فرقی با هم ندارد اما بهتر است نوع نرگس خود را بدانید تا بتوانید بهتر و موثرتر به نیازهای آن رسیدگی کنید. گل های نرگس سه گلبرگ و معمولا سفید یا زرد هستند و دارای پایه باریک و لوله ای سه شاه بلوط (پرانته) و مرکب (فنجان یا تاج) است.

8) تعداد گلبرگ های گل لاله

شکل برگ گل لاله چه شکلی است؟ گل ها هیپوژینوس یا گل لاله، ایستاده، استکانی شکل، گلپوش ۶ قسمتی، فاقد شهد، فاقد خامه یا تک خامه ای، کلاله ۳ قسمتی است. همه گل های خودروی لاله دارای ۳ گلبرگ و ۳ کاسبرگ رنگین به شکل گلبرگهای هستند. گلپوش گیاه اندام های نر و ماده گل را احاطه نموده و از شش قطعه آزاد کامل شامل سه قطعه خارجی و سه قطعه داخلی کم و بیش شبیه هم تشکیل یافته است

به جز رنگ آبی حقیقی، سایر رنگ ها را داراست. در برخی گل های لاله شکست رنگ داریم که به علت، عارضه ویروسی است.

پرچم ها، اندام های نر گل هستند. در داخل گل ۶ پرچم وجود دارد که هر کدام دارای یک میله بلند و نازک منتهی به یک بساک بوده و بساک تولید کننده دانه های گرده به صورت پودر است.

9) تعداد گلبرگ های گل سوسن (لیلیوم)

سوسن گیاهی دایمی با سوخ های فلسی بدون پوشش است که رنگ فلس ها در گونه های مختلف متفاوت است. به سرما مقاوم است و ساقه گلدهنده طویلی در بهار تشکیل می دهد که از برگ های کوتاه نیزه ای شکل پوشیده است. در انتهای ساقه گل ها به صورت منفرد و یا مجموعه ای قرار دارند هر گل دارای ۶ گلبرگ نما و ۶ پرچم است.

گل ها درشت، متوسط و یا کوچک و به طور معمول چند تایی بوده دارای عطر تندی هستند. سطح گلبرگ ها به نقاط قرمز و یا قهوه ای، خطوط یا پرز هایی آراسته است. گلبرگ ها طوری به عقب برگشته اند که پرچم های بلند به خوبی نمایان هستند. به جز رنگ آبی دارای رنگ های متنوع دیگر است. به مقدار زیاد جهت گل بریدنی استفاده می شود.

10) تعداد گلبرگهای لوبیا

حبوبات دارای گلهای دو متقارن نامنظم از یک گلدان 5 لبه ای ، تاج گلبرگ 5 ، 10 استامین و یک پیستون هستند. گلبرگهای یک گل پر گل مانند به شکل یک پروانه پرنده شبیه هستند ، از آنجا که نام گلها و کل خانواده از آنجا آمده است (بهترین نمونه ها نخود فرنگی و نخود شیرین است).

از طرف دیگر ، همان گل به یک قایق تشبیه شده است. بزرگترین گلبرگ بدون جفت ، بادبان (vexillum) نامیده می شود ، و به دنبال آن یک جفت گلبرگ یکسان و باریک ، متقارن قرار دارد ، این بالها (alae) یا پارس است. سرانجام ، دو گلبرگ مساوی دیگر در امتداد لبه پایینی خود ذوب می شوند و یک قایق بسیار متمایز (کارینا) تشکیل می دهند.

در این قایق است که آشیانه و ماسه سنگها قرار دارند ، که در اکثر گونه ها یکی کاملاً رایگان است ، و 9 با نخهای آنها (به ارتفاعات مختلف در جنس ها و گونه های مختلف) در یک صفحه مشترک که محصور آفت است رشد کرده است. برگهای حبوبات عمدتاً پیچیده و غالباً چاقو یا پنجه دار (شبدر ، لوپین) ، از یک تا 20 جفت برگچه هستند. مشخصه های این خانواده ، ویژگی های بیشتر گونه ها است و بعضی اوقات از اندازه برگها (نخود فرنگی و غیره) بیشتر است. شکم های شکمی نیز بسیار مکرر ، ساده و شاخه ای هستند ، که به گلبرگهای برگهای پیچیده ختم می شود.