انواع گل طبیعی شاخه بریده با عکس (گلاسوری گلها)

گل افربیا کوه برف (گل چینی)

معرفی گل افربیا کوه برف (گل چینی)

معرفی افربیا کوه برف (گل چینی) :

بومی نواحی شمالی آمریکا است. گیاهی یکساله است که در ابتدا بر افراشته و تک ساقه بوده و سپس منشعب مشود. دارای برگ های تخم مرغی یا واژ تخم مرغی به طول ۸ سانتی متر است. حاشیه برگ های بالایی و رگبرگ های آن سفید است. از اواخر تابستان تا پائیز چترهای انتهایی به قطر حدود ۵ سانتی متر از سیاتیوم ها و گریبان های سفید متمایل به سبز که هر دو ابلق می باشند، ظاهر می گردد. گیاه مناسبی برای استفاده به عنوان گل بریدنی است. جنبه زینتی آن ابلق بودن برگ های بالایی و گریبان ها است.

گلدهی: از اواخر بهار تا پائیز گل میدهد.

نیازها: حساس به سرما بوده و به خاک سبک با زهکشی خوب و نور کامل آفتاب نیاز دارد.

افزایش: در کرج بذر آن در اواخر زمستان در گلخانه و یا در بهار کشت میشود.پس از رسیدن به ۵-۷ سانتی متر هر ۳-۵ عدد نشاء آن در گلدان ۱۵ سانتی متری کاشت میشود و پس از ظهور رنگ ابلق به زمین منتقل میگردد.

معرفی گل افربیا کوه برف (گل چینی)

این مقاله پیشنهادی را بخوانید !  گل رز مینیاتوری شاخه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *