هوای تازه برای گیاهان فراهم کنیم
هوای تازه برای گیاهان فراهم کنیم

هوای تازه برای گیاهان فراهم کنیم

به عکس جانوران، گیاهان در شرایطی نیستند که برای تنفس حتما اکسیژن در اختیار آنان بگذاریم؛ آنها خود تولید کننده اکسیژن اند و بعضی نیز در جاهای سر‌بسته به خوبی رشد می کنند. با وجود این ویژگی بی مانند که در گیاهان وجود دارد، تأمین هوای تازه برای بعضی از گیاهان بسیار ضروری است.

تغییر در هوای اطراف گیاهان:

دمای محیط را در هوای گرم تا حدودی پایین می آورد.

رطوبت هوا را که گاهی باعث ایجاد بیماری بو تریتیس می شود، پایین می آورد

استحکام ساقه ها و مقاومت در برابر بیماری ها را بالا می برد

گازهای سمی مختصری را که در محیط گیاه باشد، دور می کند.

گاز های زیان‌آور برای گیاهان

گازهای متصاعد شده از منابع مختلف مانند بخاری های زغال سنگی و نفتی، رنگ نقاشی، سیب رسیده و… به گیاهان برگی و گلدار صدمه می زنند. گیاهانی که برگ های چرمی ضخیم دارند، به این شرایط بیشتر مقاوم اند. امروزه دیگر گاز زغال کمتر در اتاقی متصاعد می شود، اما گاز طبیعی جانشین آن شده است. قدرت دود سیگار به اندازه ای نیست که بتوان آن را برای گیاه زیان آور دانست.

با تهویه می توان هوای تازه را برای گیاهان تأمین کرد؛ با باز کردن در و پنجره، هوای تازه به گیاهان می رسد. در تابستان برای گیاهانی مانند آراکاریا، کاکتوس، فاتسیا، ایمپاتینس، پلارگونیوم، شیزانتوس، تولمیا، و گیاهان گوشتی باید هوای تازه تأمین شود.
حفاظت از گیاه در برابر تغییر دما

در برابر عبور جریان خشک از روی گیاهان حفاظی به وجود آورید. اگر دمای هوای بیرون خیلی پایین تر از دمای اتاق است ، از تهویه خودداری کنید. برای بعضی از گیاهان، تهویه به تنهایی کفایت نمی کند. در تابستان باید آنها را به بیرون از اتاق برد و در هوای آزاد نگه داشت. این گیاهان عبارت اند از: اکاسیا، پرتقال زینتی، سیتی سوس، اونیموس، کاکتوس جنگلی، یاسمن، لاروس، پاسیفلورا، انار، و یوکا.

 

سفارش و ارسال فوری انواع گل و گیاه از بهترین گل فروشی های ایران

شهر خود را انتخاب کنید