مواد غذایی گل و گیاه را چطور تامین کنیم؟!
مواد غذایی گل و گیاه را چطور تامین کنیم؟!

مواد غذایی گل و گیاه را چطور تامین کنیم؟!

همه گیاهان چه آپارتمانی چه غیر آپارتمانی به مقداری نیتروژن، فسفر و پتاسیم و نیز به مقدار مختصری عناصر کم مصرف نیاز دارند. گیاه هنگامی می تواند به خوبی رشد کند و برگ و گل های مطلوب و مناسب (از نظر اندازه) تولید کند که این مواد را در دسترس داشته باشد.

مرسوم است که در باغچه ها، کود شیمیایی را به صورت سرک روی خاک می پاشند. اما گیاه نمی تواند ریشه های تازه ای تولید کند و به سطح زمین بفرستد تا از این کودها استفاده کند.

در مورد گیاهان آپارتمانی وضع فرق می کند. خاک یا کمپوست گلدان حاوی مقدار کاملا محدودی از مواد غذایی است و همین مقدار مواد غذایی نیز به مصرف گیاه می رسد یا همراه با آب اضافی گلدان به زیر گلدانی می رسد. هنگامی که ذخیره مواد غذایی گلدان به پایان رسید، آن مواد در دوره رشد گیاه باید تأمین شود.

گیاهان جان سختی همچون گیاه کاکتوس می تواند مدت ها بدون مواد غذایی به زندگی ادامه دهد، اما گیاهان برگی و گیاهان گلدار که به گل می نشینند اگر به خوبی تغذیه نشوند به طور جدی آسیب می بینند.
به گیاهان چه غذایی داده می شود؟

مواد غذایی گیاهان آپارتمانی تقریبا همیشه از کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم تشکیل می شود. اگر روی برچسب کود، نام یکی از این مواد برده نشده است، می توان گفت که آن ماده در آن کود شیمیایی وجود ندارد. انواع دیگر مواد غذایی گیاهی از جمله عصاره لاشبرگ (هوموس)، عناصر کم مصرف و غیره نیز در بازار در دسترس است.
دانه ها و پودرهای انحلال ناپذیر

مصرف کودهای شیمیایی که به صورت پودر یا دانه درست شده اند، برای گیاهان گلدانی محدودیت هایی دارد. این نوع کودهای شیمیایی روی خاک ریخته می شوند یعنی پایین نمی روند تا در اختیار ریشه های گیاه قرار گیرند. در دوره استراحت نباید به گیاه غذا داد، غذای از قبل داده شده همچنان در گلدان باقی است.

کودهای شیمیایی به صورت قرص یا چوبک

فرو کردن قرص یا چوبک های دارای کودهای شیمیایی در شن و خاک گلدان ساده است اما نقصی هایی دارد: ماده غذایی تو خود در یک نقطه گلدان متمرکز می شود. دیگر اینکه به هنگام استراحت گیاه نمی توان به سادگی ماده غذایی را از محیط ریشه حذف کرد.

مواد غذایی گل و گیاه را چطور تامین کنیم؟!
مواد غذایی گل و گیاه را چطور تامین کنیم؟!

کودهای شیمیایی مایع

استفاده از کودهای شیمیایی مایع مؤثرترین راه تغذیه گیاهان است. آبیاری و تغذیه به همراه هم هستند و ترس از تغذیه بیش از حد هم از بین می رود. در این روش، ماده غذایی به آب اضافه و به پای گیاه ریخته می شود.

چه زمانی باید به گیاه کود بدهیم؟

بعد از تعویض گلدان، کمپوست آن دارای مواد غذایی لازم برای زندگی حدود ۲ ماه گیاه است. بعد از این مدت زمان، تغذیه گیاه ضروری است.دقت کنید گیاه در حالت استراحت نباشد.

زمان مناسب کود دادن فصل رویش و گلدهی است: بهار تا پاییز برای گیاهان برگی و بسیاری از گیاهان گلدار و زمستان برای انواعی که در این فصل گل می دهند. در دوره استراحت تغذیه گیاه باید کاهش یابد یا متوقف شود.

عناصر کم مصرف (منگنز، منیزیم، آهن و غیره) در بعضی از کودهای تهیه شده برای گیاهان آپارتمانی گنجانده می شوند.
قواعد تغذیه گیاهان

اگر گیاه در خاک یا کمپوست می روید، تغذیه آن روشی خاص دارد. مواقعی هست که گیاه به مواد غذایی موجود در گلدان نیاز ندارد. میزان مواد غذایی لازم برای هر گیاه به اندازه آن گیاه و اندازه گلدان بستگی دارد.

معمول ترین روش کود‌دهی به گیاهان آن است که وقتی آن گیاه در فصل رویش یا در دوره گلدهی است، مقداری مواد غذایی را همراه آب آبیاری به گلدان اضافه کنند. وقتی گیاه در حالت استراحت باشد، دادن موادغذایی به آن باید متوقف یا کم شود.

سفارش و ارسال فوری انواع گل و گیاه از بهترین گل فروشی های ایران

شهر خود را انتخاب کنید

فهرست