فراهم کردن دمای محیط برای گل و گیاه آپارتمانی
فراهم کردن دمای محیط برای گل و گیاه آپارتمانی

فراهم کردن دمای محیط برای گل و گیاه آپارتمانی

زیستگاه طبیعی بیشتر گیاهان آپارتمانی مناطق گرمسیری است. در مناطق دیگر، این گیاهان را در گلخانه ها پرورش می دهند. این دو وضعیت ساده نشان می دهد که دمای بالا در محیط پرورشی این گیاهان اهمیت دارد.

حقیقت آن است که تعداد اندکی از این گیاهان در شرایط معمولی اتاق در دماهایی بالاتر از ۲۵ درجه سانتی گراد می توانند به شکلی مناسب رشد کنند و سرزنده بمانند. دلیل این موضوع آن است که در اتاق مقدار نوری که به برگ ها می تابد و مقدار رطوبت موجود در هوا، به مراتب از آنچه در مناطق گرمسیری یا گلخانه ها وجود دارد کمتر است. بنابراین نیاز به حرارت نیز به همین نسبت کمتر خواهد بود.
نشانه های خطر به هنگامی که دما نامناسب باشد

گیاهان در چه دمایی شاداب‌ترند؟

تقریبا همه گیاهان آپارتمانی زمانی شادابی خود را حفظ می کنند که دمای محیطشان بین ۱۲ تا ۲۱ درجه سانتی گراد باشد. اغلب آنها زمانی شاداب تر هستند که دما کمی پایین تر از میزانی باشد که انسان در آن احساس راحتی می کند.

البته برای این قواعد کلی استثناهایی هم وجود دارد. بسیاری از گیاهان گلدار گلدانی و بعضی از گیاهان برگی آپارتمانی به محیط های خنک تری نیاز دارند که حداکثر دمای آنها ۱۷ درجه سانتی گراد باشد.

از طرف دیگر، انواع ظریف تر به دمای حداقل ۱۷ درجه سانتی گراد نیاز دارند. گیاهان گلدانی گرمادوست و رطوبت دوست را می توان روی سینی شنی و سینی را روی تاقچه ای پهن بالای رادیاتور شوفاژ قرار داد.

مشخصا بیشتر گیاهان تحمل بالایی در برابر گرما دارند. این گیاهان مدت زمان کوتاهی را می توانند در دماهای بالاتر یا پایین تر از گسترۀ مطلوب دما تاب بیاورند. دشمن واقعی این گیاهان نوسان دماست. به عنوان قانون کلی، گیاهان کاهش دما را در شب به اندازه ۲٫۵ تا ۵ درجه سانتی گراد خیلی خوب می پذیرند، اما کاهش ناگهانی دما به میزان ۱۰ درجه سانتی گراد می تواند خطرناک یا کشنده باشد.

سعی کنید با چسباندن نوار و گرفتن درزهای پنجره ها و جابه جا کردن گلدان ها به کمی دورتر از پنجره، گیاهان را در مواقع یخبندان از آسیب محفوظ دارید. کاکتوس ها و گیاهان گوشتی مستثنی هستند. در زیستگاه های طبیعی آنها (بیابان ها) این گیاهان با روزهای داغ و شب های سرد سازگار شده اند و بنابراین اگر شرایط پرورشی آنها در خانه ها نیز به همین منوال باشد، مسئله ای برایشان به وجود نخواهد آمدی گیاهان

قانون گرما

گیاهان آپارتمانی در دوره رشد نیاز به دمای معتدل و تقریبا ثابت و در دوره استراحت نیاز به دمای پایین تر دارند.

سفارش و ارسال فوری انواع گل و گیاه از بهترین گل فروشی های ایران

شهر خود را انتخاب کنید