بهترین شرایط برای رشد گیاهان آپارتمانی
بهترین شرایط برای رشد گیاهان آپارتمانی

بهترین شرایط برای رشد گیاهان آپارتمانی

شرایط رشد گیاهان آپارتمانی با یکدیگر متفاوت است. هر گیاه به شرایط خاص خود را برای ادامه حیات و رشد نیاز دارد. بیشتر مردم گیاهی خانگی را انتخاب می کنند که شکل و ظاهر آن بی عیب و نقص و قیمت آن مناسب باشد. اما موضوع مهم تر آن است که این گیاه باید با شرایط نور و گرمای زیستگاه خود نیز سازگار باشد. مقاله زیر از VIP Shop میتواند به شما کمک کند تا دمای مورد نیاز گیاهانتان را تامین کنید.

برای آنکه گیاه خانگی خودتان را در مکان مناسب پرورش دهید، سه نکته مهم را باید همواره به یاد داشت:
1- هر گیاه بعضی چیزها را دوست دارد و بعضی دیگر را نه

بعضی از گیاهان در زمستان به محلی نیاز دارند که گرم نباشد؛ بعضی دیگر زیر نور کامل آفتاب به شکوفایی می رسند. ممکن است اگر گیاهان دیگر در این وضعیت قرار گیرند، از بین بروند. نباید حدس زد که گیاه به چه چیز نیاز دارد. برای یافتن نیاز های گیاه به راهنمای مراقبت از همان گیاه مراجعه کنید.
2- هر گیاه تازه‌واردی دچار غم غربت می شود، حتی اگر در شرایط مطلوبی نگهداری شود

پاره‌ای از واریته های گیاهی، وقتی از جایی با نور مناسب و رطوبت گلخانه ای مطلوب به خانه ای با نور کم و محیطی خشک منتقل شوند، دچار تنش آشکار می شوند. فکر نکنید اگر چند روز اول قدری مردنی به نظر آیند، جای آنها مناسب نیست.
3- گیاهی را که به تازگی به خانه می آورید، ممکن است به وضعیت نامطلوب عادت کند

مطالبی که در مورد هر گیاه تحت عنوان «روش نگهداری گیاهان آپارتمانی» گفته می شود، شرایط ایده آل رشد را توضیح می دهد. در شرایط گفته شده، گیاه شادابی خود را به دست می آورد. اما بسیاری از گیاهان می توانند به تدریج خود را با محیط نامطلوب تر سازگار کنند.
گیاهان مناسب
جنوب ⟵ شمال
موقعیت

گیاهان نیمه سایه ای می توانند یکی دو ماه در این شرایط نیز رشد کنند اما بعضی برای همیشه به این وضع عادت می کنند.

سایه

وقتی است که گیاه دور از پنجره قرار گیرد، امانور به اندازه ای باشد که بتوان زیر آن روزنامه ای را مطالعه کرد.

بهترین شرایط برای رشد گیاهان آپارتمانی
بهترین شرایط برای رشد گیاهان آپارتمانی

آگلونما، آسپیدیسترا، آسپلنیوم، فیتونیا، فیلودندرون، سانس وی پریا، پوتوس، سکاندنس، هلکسین

نیمه سایه

وقتی است که گیاه نزدیک به پنجره بدون آفتاب یا به فاصله ای از پنجره آفتاب رو قرار داشته باشد.

آنتوریوم، مارچوبه، آزاله، بگونیا، بروملیاد، سجافی (گندمی) کولومنئا، سیکلامن، دیفن باخیا، فوکسیا، انواع پیازها، هدرا، برگ انجیری، فیلودندرون، پیلئا، اسپانیفیلوم، شفلرا

روشن اما بی آفتاب

وقتی است که گیاه روی لبه پنجره بی آفتاب یا نزدیک پنجره رو به آفتاب باشد.

بلوپرون، فلفل زینتی، سجافی (گندمی) داوودی، کروتون، فیکوس، هویا، ایمپاتینس، بنت قنسول، برگ بیدی، زبرینا، نر ترا، پلو مباگو، سنت پولیا، سانس وی پریا

تاحدودی دارای نور مستقیم

وقتی است که گیاه روی لبه پنجره یا نزدیک به پنجره رو به شرق یا رو به غرب باشد.

آکاسیا، آگاپانتوس، گیاهان بسترساز، گل کاغذی، بوواردیا، کاکتوس ها و گیاهان گوشتی (آبدار) کالیستمون، کلوزیا، مرکبات، حسن یوسف، هلیوتروپیوم، ختمی زینتی، یاسمن، لانتانا، خرزهره، شمعدانی، زبرینا

پنجره آفتاب‌رو

وقتی است که گیاه روی لبه پنجره یا نزدیک به پنجره رو به جنوب باشد. ممکن است در نیمه تابستان، گاهی کمی سایه نیز لازم داشته باشد.

کاج مطبق، آسپیدیسترا، بلوپرون، انواع کاکتوس و گیاهان گوشتی (آبدار) سجافی (گندمی)، سینرر، خورشیدی، سیکلامن، فاتسهدرا، فاتیسا، پاپیتال ساکسی فراژ، ژز، زبرینا، سانس وی پریا

بی نیاز از گرما در زمستان

در این وضعیت باید میزان رطوبت را برای جبران تاثیرات متقابل هوای خشک بالا برد در غیر این صورتمیتوانید این گیاهان را برگزینید:

آکمئا، انواع کاکتوس و گیاهان گوشتی (آبدار)، سجافی(گندمی) دراسنا، فیکوس، بلوط ابریشمی، گل حنا، تریوم، انواع نخل .

 

سفارش و ارسال فوری انواع گل و گیاه از بهترین گل فروشی های ایران

شهر خود را انتخاب کنید