آیا گیاهان نیز به استراحت نیاز دارند؟!
آیا گیاهان نیز به استراحت نیاز دارند؟!

آیا گیاهان نیز به استراحت نیاز دارند؟!

اجازه دهید گیاه نیز استراحت کنید.

وقتی از نیازهای گیاه سخن به میان می آید، همواره چند موضوع آشنا پشت سر هم ردیف می شود. نور، آب، گرما، رطوبت، کود شیمیایی. اما به یک موضوع اشاره نمی شود و آن دوره استراحت گیاه است.

تقریبا همه گیاهان آپارتمانی در هر سال فعالیت، به دوره خواب یا استراحت نیاز دارند و این دوره معمولا در زمستان است. بعضی از گیاهان نشانه هایی از خود بروز می دهند که به معنای پایان دوره فعالیت رویشی آنهاست. در این نشانه ها هیچ خطایی دیده نمی شود و حتی مبتدی ها نیز می توانند بگویند که شیوه مراقبت از گیاهان باید تغییر کند.

نشانه های فرارسیدن زمان استراحت گیاه خانگی

هنگامی که گیاه بخواهد به استراحت برود، نشانه هایی در آن بروز پیدا میکند. این نشانه ها در انواع مختلف گیاهان متفاوت است. قسمت های هوایی گیاهان غده ای مانند: سنبل، سیکلامن، گلوکسینیا و… خشک می شوند. برگ گیاهان چوبی خزان کننده مانند: انار، بنت قنسول و… می ریزد.

بروز این نشانه ها خبر از آن میدهند که دوره خواب گیاه فرا رسیده است. در دوره استراحت، آبیاری برای هر گیاه کاهش می یابد یا به کلی قطع می شود.

گیاهان آپارتمانی همیشه ‌سبز متأسفانه نشانه های کمتری بروز می دهند که به دوره استراحت نیاز دارند گاهی نیز این نشانه ها را بروز نمی دهند. اما در میانه زمستان، به علت کوتاه بودن زمان نوردهی، گیاهان رشد فعال خود را از دست میدهند. در اینجا در می یابیم که دوره استراحت گیاه فرا رسیده است.

در این مرحله باید مقدار و دفعات آبیاری و کوددهی را کم کرد، شاید هوای خنک تر هم برای گیاه ضروری باشد. گیاه اگر در جایی گرم تر از آنچه توصیه شده است نگهداری شود و آب به همان اندازه به آن داده شود که در بهار داده می شود، مسلما لطمه خواهد دید.

ظهور جوانه های تازه در بهار نشانه قاطعی است از سپری شدن دوران استراحت گیاهان. به تدریج آبیاری و کوددهی را از سر بگیرید و در صورت لزوم گلدان را عوض کنید. بعضی از گیاهان مانند بنفشه آفریقایی و Busy Lizzie ظاهرا به دوره استراحت نیاز کمتری دارند. اما اگر حدود یک ماه آبیاری و کوددهی به آنها کمتر شود، در شادابی آنها تأثیر می گذارد.

 

سفارش و ارسال فوری انواع گل و گیاه از بهترین گل فروشی های ایران

شهر خود را انتخاب کنید

فهرست