آفت گیاهان و راهکارهای مقابله با آن
آفت گیاهان و راهکارهای مقابله با آن

آفت گیاهان و راهکارهای مقابله با آن

از جمله مهم ترین کارهایی که در مراقبت از گیاهان باید انجام دهیم، مقابله با آفات و بیماری‌های گیاهان آپارتمانی میباشد. حمله حشرات به گیاهان آپارتمانی کمتر است تا به گیاهان داخل باغچه، اما اگر حشره ای روی گیاهان آپارتمانی پیدا شود و نتوانیم آن را کنترل کنیم، خسارت جدی به گیاهان وارد می کند. به محض دیدن اولین نشانه وجود حشره و آفت، خیلی زود برای دفع آن اقدام کنید.

1-لارو حشرات

نشانه مشخص حمله لارو به گیاه، وجود سوراخ در برگهاست. بعضی از لاروها با تنیدن رشته، برگ ها را به هم می بافند. باید تارها را از هم گسست و تک تک لاروها را گرفت و از بین برد. معمولا نیازی به سمپاشی نیست.

2-شته

اغلب سبز گاهی خاکستری و نارنجی و سیاه اند. در نوک شاخه ها و جوانه های گل بیشتر دیده می شوند. گیاه ضعیف می شود. عسلک چسبناک بر گیاه باقی می ماند. در صورت لزوم تکرار آن، سمپاشی متناوب با پرمترین، مالاتیون یا دریس راه چاره است.

3-گوش خیزک

بدنی قهوه ای تیره و دم انبرک مانند دارد. روی گیاهان آپارتمانی به ندرت دیده می شود. روزها پنهان می ماند و شب ها از برگ و گلبرگ تغذیه و سوراخ های نامنظم ایجاد می کند. باید حشره را گرفت و از بین برد. گل ها را تکان دهید. سمپاشی به ندرت لازم خواهد بود.

4-بید سیکلامن

سیکلامن، ایمپاتینس، و شمعدانی به این آفت حساس اند. گیاه آلوده کوتاه می ماند، لبه برگ چروکیده می شود، ساقه ها می پیچند، و جوانه های گل سفیدتر می شوند. سمپاشی بی فایده است. شاخه ها و برگ های آلوده را بچینید و از بین ببرید.

5-حشرات دو بال قارچ خوار

حشرات کوچک و سیاه روی کمپوست تخم گذاری می کنند. لاروهای این حشرات از مواد آلی موجود در کمپوست تغذیه می کنند و به ندرت به ریشه صدمه می زنند. می توان مالاتیون را در آب آبیاری حل کرد و پای گلدان ریخت.

6-نماتد

اگر دلیل خاصی برای پژمردگی گیاه ندیدید، ریشه آن را بررسی کنید. وجود گره روی ریشه یعنی ابتلا به نماتد (کرم میکروسکوپی) گیاه و گلدان را از بین ببرید.

7-کنه قرمز

در پشت برگ های همه گیاهان آپارتمانی ممکن است دیده شود و برگ الوده پیش از موعد می ریزد. گاهی شبکه تورمانندی بین برگ و ساقه تشکیل می دهد. اگر هر روز به گیاه آب پاشیده شود، از شدت حمله این آفت کاسته می شود.

8-شپشک آرد آلود

این آفت، دسته دسته روی ساقه ها و در پشت برگ های بعضی از گیاهان دیده می شود. اگر آلودگی مختصر باشد، با پارچه نمناک، آفت و رشته های س فید را بزدایید. این کار بهتر از سمپاشی است.

9-تریپس

این حشرات کوچک بی اهمیت اند اما بگونیا، کو دیائوم، و فوکسیا را گاهی بدشکل می کنند. با نقطه نقطه ای کردن گل، آسیب زیادی می زنند. گیاهان آلوده کم رشد هستند. مبارزه با آن آسان است. با مالاتیون، دریس، و پرمترین گیاهان را سمپاشی و در صورت لزوم تکرار کنید.

آفت گیاهان و راهکارهای مقابله با آن
آفت گیاهان و راهکارهای مقابله با آن

10شپشک

این حشرات زیر سپرهای قهوه ای کوچک در پشت برگها و معمولا در امتداد رگبرگها زندگی می کنند، بی حرکت اند. سپر مومی، آنها را از تأثیر سم محفوظ می دارد. می توان آنها را با پارچه خیس، از برگهایش زدود.

11-سفیده ها

الاروها از پشت برگ ها تغذیه می کنند و فضولات

عسلک مانند به جا می گذارند. برگ های به شدت الوده، زرد می شوند و می افتند. مبارزه با این حشرات دشوار است. سمپاشی با پرمترین و تکرار آن هر سه روز یک بار مؤثر است.

12-سر خرطومی تاک

سوسک به برگ حمله می کند اما صدمه اصلی را الارو ۲۵ سانتی متری کرم رنگ آن وارد می کند. الاروها در کمپوست یا خاک گلدان زندگی می کنند و به سرعت ریشه و غده های گیاهی را می خورند. مبارزه با آنها دشوار یا ناممکن است.

بیماری‌های گیاهان آپارتمانی

وقتی گیاهی بیمار می شود، به معنای آن است که آن گیاه در شرایط رویشی ضعیفی قرار دارد. در اینجا سرعت در عمل بسیار اهمیت دارد. به محض مشاهده قسمت های بیمار، باید آنها را برید و اگر مصرف قارچ کش توصیه شده باشد، آن را به کار ببندید و خطاهای کشت و کار را اصلاح کنید.

1-ساقه سیاه

این بیماری قلمه ساقه به ویژه شمعدانی است که بر اثر قارچ بوتریتیس سیاه می شود. باید قلمه را خیلی زود از محیط خارج کرد و از بین برد. دلیل این بیماری آبیاری بیش از اندازه یا سفتی خاک و زهکش ضعیف است.

2-آنتراکنوز

نقاط آبگز، گودی و سیاه روی برگ فیکوس، نخل، و … مربوط به این بیماری است که در شرایط گرم مرطوب بروز می کند. برگ های بیمار را بچینید و از بین ببرید و چند هفته به گیاه آب نپاشید.

3-پوسیدگی ساقه و طوقه

بخشی از ساقه یا طوقه نرم می شود و می پوسد. قارچ عامل آن به سرعت گسترش می یابد. در این حالت معمولا گلدان و گیاه را دور می ریزند. اگر همه بافت های آلوده را قطع کنید، شاید گیاه نجات پیدا کند.

4-بوتریتیس (کپک خاکستری)

ساقه، برگ، جوانه ها، و گل به این بیماری دچار می شوند. بگونیا و سیکلامن مخصوصا به این بیماری حساس اند. بخش های آلوده را باید برید و از بین برد. کمپوست آلوده را هم دور بریزید. آب کم بدهید، تهویه را بهتر کنید.

5-لکه برگی

نقاط قهوه ای و مرطوب روی برگ، دراسنا، دیفن باخیا، و گیاهان حساس دیگر از نشانه های لکه برگی است که اگر بزرگ شوند و به هم برسند، برگ را از بین می برند. بهترین کار، بریدن و از بین بردن برگ است.

6-مرگ گیاهچه

قارچ این بیماری به ریشه و قاعدۂ ساقه نهال ها حمله می کند و گیاه می میرد. از آبیاری زیادی خودداری شود. گیاهچه های مرده را بیرون آورید و از بین ببرید. تهویه را بهتر کنید و گیاهان را به جای خنک ببرید.

7-سفیدک حقیقی

این قارچ بر سطح برگ رشد می کند و لکه یا پوشش گرد آلود باقی می گذارد. این بیماری گیاه را بدشکل و ساقه و گل ها را هم آلوده می کند. برگهای شدید آلوده را قطع و کاری کنید که تهویه بهتر شود.

8-لکه سیاه چوب پنبه ای (اودما)

گاهی زواید چوب پنبه ای در زیر برگها ظاهر می شود که واکنش گیاه است به غرقابی بودن کمپوست و کمبود نور. برگ های کاملا آلوده را باید چید و از بین برد. گیاه را به محل روشن تر ببرید و به آن کمتر آب دهید تا شاخ و برگ های جدید به وجود آورد.

9-زنگ

در پشت برگ شمعدانی، حلقه های هم مرکز قهوه ای دیده می شود. باید برگ های آلوده را چید و سوزاند، وضع تهویه را بهتر کرد. با مانکوزب نیز می توان گیاهان را سمپاشی کرد. برای تکثیر، از بوته مبتلا به زنگ استفاده نکنید.

10-پوسیدگی ریشه (پوسیدگی غده)

بیماری کشنده ای است که بگونیا، نخل ها، کاکتوس ها، و گیاهان گوشتی به آن حساس هستند. نخستین نشانه، زرد شدن و پژمردگی برگ است که سپس قهوه ای می شود و می میرد. دلیل بیماری، آبیاری بیش از اندازه است.

11-ویروس

نشانه ای مشخص از حمله ویروس وجود ندارد. ممکن است رشد گیاهان کند باشد و ساقه ها کج و کوله شوند. اثر معمولی ویروس بر برگ برگشتگی رنگ یا بروز لکه های زرد است. راه درمان وجود ندارد. اگر گیاه به ویروس آلوده است، بهتر است آن را دور بریزید.

12-کپک دودی

این قارچ سیاه روی عسلک حاصل از شته ها و … رشد می کند. این کیک با بستن روزنه ها و ممانعت از ورود نور، باعث ضعف گیاه و کاهش رشد آن می شود. با پارچه خیس، کپک ها را بزدایید. با آب ولرم و تمیز قسمت های آلوده را بشویید.

اگر به دنبال این هستید که «برای از بین بردن پشه‌های گل آپارتمانی چه‌کار کنیم؟» میتوانید به این مقاله از خبرگزاری ایسنا که بنا بر اعلام وی آی پی شاپ میباشد هم مراجعه کنید.

کمک های اولیه

گیاهان خانگی یا باغچه‌ای طی سال های طولانی تغییر کرده اند، اما ممکن است افرادی تصور کنند که مسائل آنها تغییر نیافته و همان مسائل گذشته است در حالی که این مسائل نیز تغییر یافته اند. دیگر از گازهای حاصل از سوخت زغال سنگ خبری نیست، اما حالتی مشابه اما کاملا پر دردسر تر پیدا شده و آن هوای گرم اتاق‌ها است که مثل هوای کویر است و به واسطه بخاری یا شوفاژ به وجود می آید. حتی آفات و بیماری ها نیز تغییر کرده اند. برای مثال زنگ شمعدانی عملا تا چند سال پیش ناشناخته بود.

مسائل پیش رو، متعدد و متفاوت هستند. به طور مرتب گیاهان و مخصوصا پشت برگ هایشان را برسی کنید. ممکن است نخستین نشانه های پوسیدگی ناشی از آبیاری بیش از اندازه زمستانی را بیابید، یا متوجه شوید که به دلیل تعویض پرده و دکوراسیون نور به اندازه کافی به گیاه نمی رسد.

با توجه به آنچه که در این مقاله گفته شد، سعی کنید به دلیل بروز مسائل پی ببرید و دست به کار شوید. راز مهارت در باغبانی، پیدا کردن اولین نشانه ها و وارد عمل شدن سریع برای حل مسائل است.

جلوگیری بهتر است تا درمان
چه کمپوستی باید بخریم؟

هیچگاه خاک غیر استریل نخرید. کمپوست خاص هر کار را بخرید که مطمئن باشید عاری از عوامل بیماری و آفات است.
چه گیاهی بخریم؟

گیاهی بخرید که مشکل‌دار نباشد. گیاهان خریداری شده را با دقت بررسی کنید و اگر دارای مشکل بودند، از خرید و نگهداری آنها کنار گیاهان دیگر پرهیز کنید.
در چه مکان‌هایی گیاه را قرار ندهیم؟

1) میان در و پنجره رو به روی هم
2) نزدیک به بخاری یا منبع گرما.
3) روی تلویزیون یا رادیاتور شوفاژ.
4) در کنار پنجره ای که شکاف و درز زیاد دارد.
5) در راهروی تاریک یا گوشه اتاقی که نور ندارد.
6) در زمستان، بین پرده و پنجره.
آیا باید گل‌ها و برگ‌های پشمرده را بچینیم؟

حفظ بهداشت گیاهان ضروری است. برگ های افتاده ممکن است کپک بزنند و در شرایط مساعد برگ های سالم را بیمار کنند.
وقتی برای گیاه مشکلی پیش آمد چه کاری باید انجام دهیم؟

وقت را تلف نکنید. گیاه را به محل مناسب تر انتقال دهید یا اگر توصیه شده است که سمپاشی کنید، دست به کار شوید.
چگونه از گیاه خود مراقبت کنیم؟

ما در گلمون درمورد تمام موارد مراقبت از گیاهان آپارتمانی مطالبی را جمع آوری کرده‌ایم. با مطالعه این مسائل میتوانید به راحتی از گیاه خود نگهداری کنید.
4 نکته در مورد سمپاشی گل آپارتمانی1) سم خاص افت را به کار برید

اطمینان یابید سمی را که به کار می برید، درست برای همان آفت یا بیماری توصیه شده باشد و نیز اطمینان یابید که در مورد استفاده از سم هشدارهای خاص داده نشده باشد.
2) سم مناسب انتخاب کنید

در صورت امکان سمی بخرید که مخصوصا برای استفاده در خانه ها توصیه شده باشد و توجه کنید که آن ماده شیمیایی برای مبل و صندلی و بقیه وسایل خانه زیان آور نباشد.
3) به درستی سمپاشی کنید

پیش از سمپاشی، بروشور داخل بسته بندی را بخوانید. از مصرف بیشتر یا کمتر ماده سمی پرهیز کنید. اگر در خانه تنگ ماهی یا اکواریوم دارید، سرپوش را ببندید. رو و پشت برگ را سمپاشی کنید. پس از پایان کار، سمپاش را بشویید.
4) گیاهی را سمپاشی کنید که که نیاز به سمپاشی دارد

هر گاه شته، سفیده یا آفتی دیگر حمله کند که به سرعت از گیاهی به گیاه دیگر می رسد، همه گیاهان اطراف را سمپاشی کنید. گر شپشک و شته آردی حمله کرده باشد که به کندی حرکت می کنند، همان گیاه آلوده را سمپاشی کنید.
حذف پوسیدگی ریشه گل آپارتمانی چگونه انجام میشود؟

اگر همه ریشه قهوه ای و آبکی خمیری است، هیچ راهی برای درمان نیست. گیاه را دور بیندازید.

ببینید اگر همه یا تقریبا همه ریشه ها سفید و محکم اند، درمان ساده ای که پیشنهاد می شود، آن است که یکی دو روز گیاه را خارج از گلدان نگه دارید. ریشه های قهوه ای را بچینید. برگ یا ساقه دارای کوچک ترین نشانه پوسیدگی را حذف کنید. گیاه را در گلدان جا دهید و با محلول کر بندازیم آبیاری کنید.

ببینید اگر ریشه ها سفید و محکم نیستند، پوسیدگی ها را بچینید و دور بریزید. البته موفقیت در این کار حتمی نیست، اما بیشتر گیاهان در این مرحله که بخشی از گیاه پوسیده است، نجات می یابند به شرطی که این دستورها را به کار ببندید.

کمپوست های اطراف ریشه را دور بریزید. ریشه را با آب بشویید. گیاه را روی میز بگذارید و با چاقوی تیز قسمت های پوسیده و آبکی و قهوه ای ریشه را بچینید. هر برگ یا ساقه دارای نشانه پوسیدگی را حذف کنید. برای ایجاد تعادل بین ریشه و اندام های هوایی، نوک شاخه ها را کوتاه کنید. گیاه را در گلدان و کمپوست تازه بگذارید.

با کربندازیم آبیاری کنید. گلدان را در جای پر نور و دور از نور مستقیم خورشید بگذارید. تا رویش شاخه یا برگ تازه، دیگر به آن آب ندهید. مراقب باشید که پس از رو به راه شدن اوضاع، بیش از اندازه گلدان را آبیاری نکنید

 

سفارش و ارسال فوری انواع گل و گیاه از بهترین گل فروشی های ایران

شهر خود را انتخاب کنید

فهرست